Tätskikt

Vi är behörig tätskiktsentreprenör och kan utföra:

  • Större projekt såsom hela fastighetstak
  • Tätningar kring grundmursgenomföringar
  • Pappläggningar
  • Grundmurstätningar

Vi har mångårig erfarenhet och erforderliga intyg och lämnar därmed leverantörsgaranti på utförda arbeten.