Stängsel och skalskydd

Behöver du skydda din egendom?

I förekommande fall behöver man skydda ett specifikt objekt eller begränsa ett område för djur, natur och människor – vilket kan göras med ett skalskydd.

Vårt stängselteam har mångårig erfarenhet inom skalskydd, vilket innefattas av underhåll, rivning, rondering och montering av exempelvis:
– panel-, pallisad-, industri-, villa- och viltstängsel
– automatiserade eller manuella skjut-, slag-, vik- och rotationsgrindar

Vi erbjuder även diverse mobila och flexibla lösningar av skalskydd samt uppförande av bommar.
Vi tillgodoser våra kunder med allt de behöver för att skydda sin egendom och sina områden – där vi tillsammans hittar en systemlösning som passar just Dig och Dina behov.