Betongarbeten

Med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap –
formsätter, armerar och gjuter vårt betongteam

I kombination med markarbeten tillkommer i särskilda fall beställningar på exempelvis anläggande av:
– grundkonstruktioner, fundament och sulor
– golv
– stödmurar
– trappor
– prefabricerade fundament eller dylikt.

Vi erbjuder även platsgjutning, och i förekommande fall projektunika beställningsarbeten.
Vi har förmånen att ha tillgång till vårt systerbolags stora maskinhall, där tillverkning kan ske oavsett årstid och väderlek – för att sedan transporteras ut på plats.