BoKlok – Vitsippan

Mark- och grundläggningsarbeten för 108 st lägenheter, i 7st huskroppar.
Vi gjuter husgrunderna samt hisschaktet medan vårt systerbolag Styrhytten utfört markarbetet.