Södertälje – Byggnation garage

Byggnation av garage hos kund i Södertälje