Stockholm – Stängselbyggnationer

Stängsel- och betongarbeten i samband med utökning av el-stationer på Circle K