Södertälje – Fundament

Fundament till fördelningsstation