Södertälje – Byte av skjutgrind

Byte av skjutgrind på 10 meter