Södertälje Båtklubb – Slandö kalv

Utbyggnad av hamnvärdsstuga