ROFA Design

Byggnation av ny produktionslokal i Sorunda.
Projektet startar i februari och kommer att pågå hela året. Vårt systerbolag Styrhytten kommer att utföra mark- och pålningsarbeten.