Norsborg – Brandåtgärder

Åtgärder efter brand hos kund i Norsborg