do88, Nykvarn

Under kvartal 1 har vi fått uppdraget att tillsammans med vårt systerbolag AB Styrhytten, att utföra en lagerbyggnad med en liten kontorsdel på 1000m2 i Mörby.