Medarbetare

Vi är oerhört stolta över vår personalstyrka som påvisar lojalitet, engagemang och entreprenörskap. Det ska även tilläggas erfarenhet, humor och stabilitet.

Nedan personal är alla och envar starka varumärken förknippade med AB Industrihytten som med olika livserfarenhet, kunskapsområden och nyfikenhet skapar förutsättningar för att bygga vår verksamhet.
Alla bidrar på sitt sätt och med sin unika kunskap. Det är vi stolta över och vill fortsätta vårda.

Sami Ibrahim

Stängsel

-
Christoffer Ekstrand

Stängsel

-
Rajko Mandic

Tätskikt

-
Andreas Ågren

Snickare

-
David Ekstrand

Snickare

-
Per Pettersson

Betong

-
Karl Axelsson

Betong

-
Tommy Mäkelä

Betong

-